forcecast-marathon-13-astrologers

TEXT IN ENGLISH AND DUTCH

I am proud to be one of the 13 World Astrologers to do the  Marathon Forecast for 2017. Why don’t you join me at this fantastic Event on 12th and 13th January? We are all focused to give you clarity and insight!

CLICK HERE TO RESERVE YOUR FREE SPOT: http://rcc.ontraport.com/t?orid=19365&opid=37

Monique Leurink:

2017 – THE YEAR OF REVELATION, TRUTH AND YOUR CREATIVE FORCE

 • The Black Moon in Transit and deepening your Essence.
 • The impact of Neptune in aspect with the Black Sun and the Diamond on a personal and on a global level.
 • The opening of your Creative Force in relation with the Aquarius-Leo Axis and the Firdance between Saturn and Uranus.

And here’s some of the other speakers and their topics:

Debra Silverman – Don’t change the channel: Everything goes in cycles

 • What your medicine for 2017 is.
 • What you have to look forward to in 2017.
 • What your year looks like…easy, challenging, transformational and everything in between.

Kathy Biehl – Riding the the Rockets of Change: The Firepower of Saturn/Uranus

 • How to understand 2017’s defining aspect: the high-energy collaboration between Saturn, ruler of structure & the status quo, and Uranus, the radical who likes to blow things up.
 • How to forecast their probable course out of the upheaval you’ve had the past five years.
 • Tips for harnessing their firepower & windows for when their influence is hottest.

David Palmer (The Leo King) – The Nodes Changing After Venus Retrogrades at Zero Point

 • All about cosmology.
 • The art of learning how to understand what the universe is saying.
 • How to be fully inspired to live your life destiny.

Each of us will focus on giving you clarity and vision, so you can enter the year with confidence…

I hope you can join me for this exclusive 2-day event, at no cost:

CLICK HERE TO REGISTER: 2017 ASTROLOGY FORECAST MARATHON http://rcc.ontraport.com/t?orid=19365&opid=37

January 12th & 13th, 2 – 5:30 pm Pacific Time.

See you in the forecast!

P.S. Astrology Hub has asked me to speak at an exclusive online forecast event for 2017 featuring

RESERVE YOUR FREE SPOT HERE: http://rcc.ontraport.com/t?orid=19365&opid=37

DUTCH TEXT:

Monique Leurink:

2017- HET JAAR VAN ONTHULLING, WAARHEID EN JE CREATIEVE KRACHT

 • De invloed van de Zwarte Maan in transit gedurende het jaar 2017.
 • De invloed van Neptunus in aspect met de Zwarte Zon en de Diamant op een persoonlijk en collectief niveau.
 • Het openbreken van je Creatieve Kracht in relatie tot de Waterman-Leeuw As en de Vuurdans tussen Uranus en Saturnus.

En hier zijn een aantal andere sprekers en hun onderwerpen:

      Debra Silverman – VERANDER NIET VAN KANAAL – ALLES GAAT IN CYCLI

 • Jouw ‘medicijn’ voor 2017.
 • Waar je in 2017 naar uit mag kijken.
 • Hoe je jaar eruit gaat zien ……       gemakkelijk, uitdagend, transformatief en
 • alles wat daar tussen in zit.

Kathy Biehl – VLIEGEN OP DE VUURPIJLEN VAN VERANDERING – Saturnus en Uranus in een Vuur-driehoek.

 • Hoe moeten we omgaan met het hoofdaspect in 2017:
 • De hoge energiewerking tussen Saturnus, heerser van structuur en de status quo, en Uranus, de revolutionair die het leuk vindt om de boel op te blazen.
 • Hoe hun mogelijke uitwerking to voorspellen met als uitgangspunt de turbulentie die je de afgelopen vijf jaar hebt gekend.
 • Tips om hun vuurkracht te geleiden en een raamwerk wanneer hun invloed het sterkst is.

David Palmer (The Leo King) – DE VERANDERING VAN DE KNOPENAS NA VENUS RETROGRADE OP HET NULPUNT

 • Alles over cosmologie.
 • De kunst om de taal van het universum te leren begrijpen.
 • Hoe je volledig geinspireerd je levensbestemming kunt leven.

Ieder van ons zal gericht zijn om je helderheid en visie te geven, zodat je het jaar met vol vertrouwen kunt beginnen.

Ik hoop dat je met ons meedoet op dit exclusieve 2-daagse event. Nogmaals: het is geheel gratis!

AstrologyHub is een snel groeiend wereldplatform met een netwerk van 50.000 mensen. Het is van Amerikaanse oorsprong en vandaar dat de Prognose Marathon in het Engels wordt gegeven. De meeste Nederlanders beheersen Engels redelijk tot goed dus ik hoop natuurlijk dat jij daar ook toe behoort!

KLIK HIER OM JE AAN TE MELDEN: 2017 ASTROLOGIE PROGNOSE MARATHON http://rcc.ontraport.com/t?orid=19365&opid=37

January 12th & 13th, 2 – 5:30 pm Pacific Time.

TOT ZIENS OP DE PROGNOSE-MARATHON!