Klik zonder verplichting voor de brochure van Module 1: 

Reacties: ‘Wat een genot, wat een voeding. Mijn hart wordt geraakt bij het zien van de mooie beelden en jouw gepassioneerde uitleg.’ ‘Door jouw manier van lesgeven komen de Zwarte Lichten echt tot leven in mij.’

DE VIER BASISMODULES VAN DE ZWARTE LICHTEN OPLEIDING

Module 1 – de Lunaire As –    

De kleine maancyclus

Vanuit de traditionele astrologie kennen we de Maan als een hemellichaam met verschillende schijngestalten; Nieuwe Maan, Eerste en Laatste Kwartier en Volle Maan en de kleinere fasen daar tussenin. Deze fasen zijn waarneembaar aan het firmament door de onderling variërende posities tussen de Zon, de Maan en de Aarde. Deze Maanfasen kennen we allemaal wel en in veel astrologische boeken kunnen we de interpretatie daarvan lezen.

De grote maancyclus

Met de Zwarte Lichten krijgen we een ander beeld van de Maan. Een beeld dat ontstaat door de elliptische baan die de Maan om de Aarde heeft en waardoor de Maan een verste afstand tot de Aarde bereikt en een meest nabije afstand. Het apogeum als verste afstand is de Zwarte Maan en het perigeum als meest nabije afstand is Priapus. Deze punten van de Lunaire as hebben naast de maanfasen een grote invloed in de geboortehoroscoop. In de eerste module worden alle posities besproken van de Zwarte Maan en van Priapus in huis en teken. Er wordt uitgebreid ingegaan op het belangrijke persoonlijke proces van de Lunaire as in zijn algemeenheid en in welk licht dit moet worden gezien in relatie tot het proces van de kleine maancyclus.

Module 2 – de Solaire As –

Evenals de Lunaire As (Zwarte Maan en Priapus) vertegenwoordigt de Solaire As (Zwarte Zon en Diamant) een levensproces van het verruimen van het persoonlijke naar kosmisch bewustzijn. Kosmisch bewustzijn is de kunst om uit het perspectief van het kleine persoonlijke te stappen naar een groter, ruimtelijk perspectief; ‘out of the box’. De Zwarte Maan is een solaire maan van ons hoger zelf, de Zwarte Zon is een lunaire zon van ons hoger zelf. Beiden assen vertegenwoordigen een belangrijk thema van de manier waarop we de grenzen van onze persoonlijkheid kunnen overstijgen door onszelf te gaan ervaren als creatieve kosmische wezens. We komen van de sterren, we zijn opgebouwd uit sterrenstof en we keren weer terug naar de sterren. Het pad van de Zwarte Zon naar de Diamant is hoogst actueel in deze tijd van ontwaken en het verhogen van onze energie van 3D naar 5D. Hoe meer we onszelf bevrijden van oude, geconditioneerde 3D patronen en gaan leven vanuit onze ware innerlijke kern – de Zwarte Maan – hoe meer we ons innerlijk licht als een diamant in deze wereld kunnen laten schijnen. De Solaire As geeft waardevolle en verrijkende informatie op dit pad.

Module 3 – het Knopenkruis –    

De Draak en het Beest vormen de As van Extremen. De Maansknopen-as (Noord Node en Zuid Node) en de As van Extremen vormen het Knopenkruis. De Noord Node of Drakenkop vertegenwoordigt de nieuwe uitdaging die we in ons leven willen aangaan. De Zuid Node of Drakenstaart vertegenwoordigt onze persoonlijke erfenis van het verleden. Eén van de universele wetten is dat twee tegenpolen elkaar aantrekken als magneten in een eeuwige evolutionaire dans: energie (of bewustzijn) en materie (of vorm). Het Beest en de Draak vertegenwoordigen respectievelijk energie en vorm en  werken uit in een proces van extremen van oerenergie tot perfecte vorm. De vier polen van de Zwarte Lichten zijn onderdeel van een cyclus. Zo ook de vier polen van het Knopenkruis: Beest, Zuid Node, Noord Node en Draak. Het Knopenkruis is een onmisbaar onderdeel om een vollediger beeld te krijgen van de processen die zich afspelen op de Lunaire en Solaire as. De vier polen van het Knopenkruis, als een cyclisch proces van energie en materie, én de Zwarte Lichten, als openingen naar kosmisch bewustzijn, zijn een fantastische combinatie om de horoscoop op een 5D niveau te interpreteren.

Module 4 – de Zwarte Lichten en de traditionele horoscoop – 

In deze module leer je om de traditionele horoscoop te combineren met de negen punten van de Zwarte Lichten astrologie: Zwarte Maan, Priapus, Zwarte Zon, Diamant, Zuid Node, Noord Node, Draak, Beest en het Gelukspunt. Je leert de aspecten van deze 9 punten onderling te duiden, bijvoorbeeld Zwarte Maan conjunct Zwarte Zon, Priapus conjunct Diamant, etc. Daarnaast komen Pluto en Cheiron aan bod en leer je deze in te vlechten met de Zwarte Lichten. Er worden praktijkvoorbeelden besproken en het verschil tussen Lilith en de Zwarte Maan komt ook ter sprake. De aspecten van de planeten met de Zwarte Lichten komen o.a. aan bod in de verdiepingsmodules 5 en 6.

CERTIFICAAT VAN DEELNAME

Na het hebben gevolgd van deze 4 basismodules ontvangt de cursist een Certificaat van Deelname. Hiervoor hoeft geen examen te worden gedaan. Examen kan worden gedaan na het hebben gevolgd van Module 5 en 6.

VERDIEPING EN PRAKTIJK  –  MODULES 5 EN 6  –

Module 5 –  De Zwarte en Witte lading in conflict en harmonie. Aspecten tussen planeten en de Zwarte Lichten. Kernthema. Praktijk –

De eerste vier Modules, waarbij de vier kosmische assen worden besproken, geven een basiskennis van de Zwarte Lichten. Module 5 en 6 zijn een verdieping van deze basiskennis. Daarnaast zijn deze modules praktijkgericht. Met Module 5 leer je hoe je het kernthema of -thema’s uit de horoscoop kunt destilleren. Ook leer je de majeure aspecten te duiden tussen de Zwarte Lichten en de planeten: sextiel, driehoek, vierkant en oppositie. De conjuncties komen aan bod tijdens de eerste 4 modules. Elk aspect dat een planeet ontvangt van één van de Zwarte Lichten heeft een invloed op deze planeet. Daarnaast gaan we in deze module in op welke manier de witte lading van de horoscoop in verhouding staat tot de zwarte lading en hoe je een juiste diagnose kunt geven aan het ontwikkelingsproces van het Essentiële Zelf. (Het Essentiële Zelf omvat het proces op de Lunaire en Solaire As). Met Module 5 en 6 zijn er ook interactieve praktijklessen om zo goed mogelijk te leren duiden, hetgeen de cursist als een onmisbaar onderdeel nodig heeft om het diploma van Zwarte Lichten astroloog te behalen.

Module 6 – Verdieping van de witte en zwarte lading. Relatie-astrologie met de Zwarte Lichten; composite en synastrie. Progressies en transits. Praktijk.

Met Module 6 leer je hoe je de Zwarte Lichten duidt in de relatiehoroscoop. Omdat het merendeel van de Zwarte Lichten actief wordt tegen de tweede levenshelft is het van groot belang om de Zwarte Lichten toe te passen in de relatiehoroscoop om een juister diagnose te kunnen geven van relaties. Zowel de composite als de synastrie komen aan bod met de theorie en met interactieve praktijklessen. Ook moet de cursist in staat zijn om een prognose te geven van het ontwikkelingsproces van het Essentiële Zelf. Progressies en transits van de Zwarte Lichten zijn daarom ook onderdeel van Module 6. 

DIPLOMA ZWARTE LICHTEN ASTROLOOG

Na het hebben gevolgd van deze modules kan de cursist examen aanvragen. Een goede kennis van basisastrologie in het algemeen is tevens nodig.

CRKBO

Zintobeing Diamond Astrology is een door het CRKBO erkende instelling. 

OVER DE ONLINE LESSEN

Het zijn ‘live’ online lessen. Ze worden gegeven via een fantastisch digitaal vergadering- en ‘lesgeef’ programma. Ik werk er al jaren mee in de Engelstalige landen. De cursist kan het gratis downloaden op de computer. Ook vanaf je telefoon kun je de les volgen. Je kunt met elkaar praten, je kunt elkaar zien,  je kan vragen stellen, ik kan iemand de microfoon geven, ik kan het digitale ‘schoolbord’ gebruiken en dat allemaal aan het begin en eind van een les. Als de les begint even een klein praatje en daarna deel ik mijn scherm met de cursisten. Een powerpoint met het lesmateriaal in beeld en tekst.  Deze lessen worden opgenomen en allemaal ter beschikking gesteld aan de cursisten met een eigen persoonlijke account op onze (gesloten) Zintobeing video pagina op de website om opnieuw terug te kunnen kijken zo vaak je wilt. Er is bij elke les te downloaden cursusmateriaal. Je wordt gevraagd om met 3 tot 4 maanden klaar te zijn met een module, zodat we allemaal op één lijn blijven met elkaar.

En … je wordt ook gevraagd om de lessen niet alleen in je hoofd te stoppen, maar vooral ook in je hart. Het zelf ervaren. Dan begrijp je het het beste. En vergeet niet: ik koppel de Zwarte Lichten aan de tijdgeest van nu, waardoor het des te actueler voor je wordt.

DOCENT – Monique Leurink – 

Monique Leurink geeft vanaf 2005 les in de Zwarte Lichten onder het voormalige Luna Negra. In Nederland gaf ze les in de steden Amsterdam, Groningen, Heerenveen, Utrecht, Hilversum en Baarle-Nassau. Een paar jaar later breidde dat uit naar België. In 2012 werd de opleiding omgedoopt tot Zintobeing en meer praktijkgericht. In 2016, 2017 en 2018 heeft Monique masterclasses gegeven voor AstrologyHub en sindsdien is de opleiding internationaal geworden onder de naam Zintobeing Diamond Astrology. Studenten over de hele wereld nemen nu kennis van de Zwarte Lichten. Monique is een gepassioneerd docent en vernieuwt voortdurend haar visie op de Zwarte Lichten in relatie tot de ontwakende tijdgeest waarin we leven. Ze heeft drie boeken geschreven.

‘het Individuele Scheppingsproces’ (Ned)   

‘Nieuwe Bakens voor een Nieuwe Tijd’ (Ned) 

‘Star Couples’ (Eng)   

WIL JE MEER WETEN?  

Klik hier om de brochure aan te vragen van de eerste Module. We sturen je die graag toe.